Le Colonial

Fine dining

Our restaurant

Za dverami Hlavnej ulice nájdete atmosféru diaľok, vôňu kávy a kulinárske lahôdky, pohodlie koloniálneho štýlu a záplavu svetiel, ktorá aj tak prináša okúzľujúce prítmie.
Behind the door of Main street you will find an atmosphere of the distances, the aroma of coffee and gourmet delicacies, the comfort of colonial style and a flood of lights bringing charming dusk.

Contact

Hlavna 8 04001, Košice Slovaquie
Phone number :
00421557296126
Website :
Instagram page :

Menu Good France 2020