PIANO

Contemporain

Notre restaurant

Restauracja Piano to magiczne miejsce w samym sercu Lublina. Udało nam się tu zebrać fantastyczną grupę ludzi, którzy pod batutą genialnego szefa kuchni – Pana Piotra Huszcza – komponują autorskie potrawy.

Staramy się, by każde sezonowe menu z wykorzystaniem bogactw naszego regionu było wyjątkowe i nawiązywało do polityki slow.

Odważne połączenia smakowe i nowoczesne techniki oparte na tradycjonalizmie pozwolą nam przenieść Państwa w kulinarną podróż po naszym regionie z dreszczykiem światowych wpływów.

Wizyta u nas będzie dla Państwa niepowtarzalną okazją, by oddać się w wir eksperymentalnych kompozycji smakowych z wykorzystaniem niedocenionych lub zapomnianych produktów. Zapraszamy na cotygodniową, wielodaniową odsłonę jednego z nich.

Ciągle podnoszące swoje kwalifikację na kursach i szkoleniach ambitny zespól kelnerów z pasja oprowadzi Państwa po naszym kulinarnym dziedzictwie.

Zapraszamy i życzymy wspaniałych wrażeń smakowych.

Restaurant Piano is a magical place in the heart of Lublin. We have managed to gather a fantastic group of people who, under the baton of the brilliant chef – Mr. Piotr Huszcz – blend invented dishes.

We try to make each seasonal menu, using the wealth of our region was exceptional and referred to the policies of slow food.

Bold flavor combinations and modern techniques based on traditionalism will allow us to move you to a culinary journey through our region with a thrill of world influence.

A visit here will be a unigue opportunity for you to give a whirl experimental flavor combinations using underrated or forgotten products. Welcome to the weekly, a multi-installment of one of them.

Constantly improve their qualifications on courses and training waiters ambitious team with passion guide you through our culinary heritage.

Welcome
and wish you
sensational impressions through.

Contact

UL.JANA PAWŁA II 19 20-535, LUBLIN Pologne
Numéro de téléphone :
+48814583833
Site internet :
Page Facebook :
Page Instagram :
PIANO

Menu Goût de France 2020